Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY POPRAWKOWE – sierpień 2017 – korekta

28.08.2017 – godz. 8:00, matematyka – klasa IIA, IIDE

29.08.2017 – godz. 8:00, język polski – klasa IB, IDE, IIBC

30.08.2017 – godz. 8:00, język niemiecki – klasa IIA język angielski – klasa IB, IC, IIA WOS – klasa IB historyczne atrakcje Polski – klasa IIDE przyroda – klasa IIA chemia – klasa IIBC, IIIC

31.08.2017  godz. 8:00, matematyka,  klasa IB, IC, IIBC, IIIA, IIIC, IIIDE

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły

Leszek Bernaczyk

Zbieramy dary dla polskich szkół na Białorusi

Zbieramy dary dla polskich szkół na Białorusi

W dniach 19 -27 maja br. delegacja uczniów z nauczycielem z naszej szkoły weźmie udział w wycieczce poznańskich szkół na Białoruś pod hasłem „Polacy i miejsca pamięci narodowej na Kresach”. Uczestnicy wycieczki odwiedzą m. in. trzy szkoły polskie: w Grodnie, Baranowiczach oraz Peliszczach.

Uczniowie z Poznania biorący udział w wycieczce organizują zbiórkę darów dla tych szkół. Włączmy się także do pomocy naszym rodakom na kresach i przynieśmy dary w postaci: środków czystości, artykułów piśmienniczych i biurowych oraz nie psującej się żywności. W holu ustawione są dwa duże kartony do których można składać dary.

Dary można przynosić do czwartku 18 maja br.

Okażmy serce i pospieszmy naszym rodakom na kresach z pomocą!

W imieniu uczniów biorących udział w wycieczce

Adrianna Małecka, przewodnicząca Rady Samorządu Szkolnego

IMG_8722

Zmiany w Statucie szkoły

Zmiany w statucie uchwalone na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017

1.      Dopisuje się w § 63 w ust. 6 punkt 7)

7)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

2.      Dopisuje się w § 71 w ust. 1 punkt 6)

1.       Uczeń ma obowiązek:

6) nosić na zajęcia przybory szkolne oraz podręczniki wymienione w zestawie szkolnych podręczników publikowanych na stronie internetowej szkoły na dany rok szkolny

Jednolity tekst statutu znajduje się na podstronie Dokumenty/Statut

Leszek Bernaczyk

Wojewódzki Konkurs dla Gimnazjów Onawialne Źródła Energii

Wojewódzki Konkurs dla Gimnazjów Odnawialne Źródła Energii

Już 2 marca 2017 roku odbędzie się w naszej szkole  finał 6. edycji konkursu „Odnawialne Źródła Energii” dla uczniów gimnazjów naszego województwa ,pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

                W tegorocznej edycji wezmą udział uczniowie  15. gimnazjów z całego województwa. Dla laureatów i uczestników konkursu przygotowano bardzo ciekawe i cenne nagrody. Honorowym gościem finału będzie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – Pan Marek Baumgart.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

Organizatorzy konkursu: Anna Arndt, Aleksandra Niewiadomska, Elżbieta Nowak

Zmiany w Statucie szkoły

Zmiany w Statucie szkoły

Rada Pedagogiczna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu uchwaliła na posiedzeniach w dniach 12 i 26 stycznia br. zmiany
w Statucie. Zmiany zostają wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora szkoły z dniem 1 lutego, po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego. W zakładce Dokumenty dostępny jest jednolity tekst Statutu na dzień 1 lutego 2017.

Najważniejsze zmiany to:

  1. Udostępnianie poprawionych przez nauczyciela prac uczniowskich – § 40 ust. 5
  2. Ustalenie oceny rocznej uczniowi, który został przyjęty z innej szkoły, która ustaliła uczniowi ocenę śródroczną – w   § 42 w ust. 3 punkt 4)
  3. Wykreślenie zapisu o „Regulaminie oceniania i klasyfikowania uczniów” (obecnie przepisy nie wymagają tego regulaminu, a całokształt zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów znajduje w się w Statucie szkoły) – § 53
  4. Drobne zmiany w § 63, dotyczące biblioteki

Leszek Bernaczyk