Zmiany w Statucie szkoły

Zmiany w statucie uchwalone na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017

1.      Dopisuje się w § 63 w ust. 6 punkt 7)

7)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

2.      Dopisuje się w § 71 w ust. 1 punkt 6)

1.       Uczeń ma obowiązek:

6) nosić na zajęcia przybory szkolne oraz podręczniki wymienione w zestawie szkolnych podręczników publikowanych na stronie internetowej szkoły na dany rok szkolny

Jednolity tekst statutu znajduje się na podstronie Dokumenty/Statut

Leszek Bernaczyk