XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku

Asia Przybylska, Rita Rausz i Mikołaj Weinert pod pilnym okiem prof. Barbary Bednarek wzieli udział w XVI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.
Tymczasem przesyłają pozdrowienia z podróży, a konkretnie z Ciechanowa,

www1