Lekcja geologii w Muzeum Ziemi

W dniu 25 stycznia 2017 roku uczniowie klasy II D/E i II B pod opieką pani Anny Arndt –

nauczyciela geografii, wzięli udział w lekcji geologii w Muzeum Ziemi na Wydziale Nauk

Geograficznych i Geologicznych UAM na Morasku. Zajęcia prowadzili wolontariusze –

studenci drugiego roku geologii. Uczniowie mogli utrwalić zagadnienia dotyczące budowy i

dziejów Ziemi, ale przede wszystkim obejrzeć i dotknąć skamieniałości z minionych er oraz

różne rodzaje skał. Atrakcją był ogromny meteoryt, największy w Polsce, który został

znaleziony w okolicach Moraska. Obejrzeli także eksponaty zgromadzone w Lapidarium. Są

tam różnorodne obiekty naturalne, jak i przetworzone kulturowo. Do tych pierwszych należą

głazy narzutowe (eratyki) i fragmenty skał, a do drugich – różne elementy budynków, pomników,

kamienie młyńskie, czy inne obiekty budowlane. Wszystkie z nich zgromadzono przed budynkiem

Instytutu Geologii i opisano stosownymi tabliczkami informacyjnymi. W lapidarium znajdują się

m.in.: czarne dęby z doliny Warty, słupy bazaltowe z Janowej Doliny na Wołyniu, kamień młyński

z Obrzycka i mnóstwo innych.

Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

88 

Galeria