Refleksje z wyjazdu do Katynia na XI Marsz Pamięci

W dniach 06.04.- 11.04. 2017 roku uczniowie XIV Liceum pod opieką profesor Renaty Małeckiej reprezentowali  szkołę na XI Marszu Pamięci w Katyniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus” w Poznaniu.   

Refleksje uczniów z wyjazdu do Katynia:

Marta Warzych:

Katyń… Mała wieś w Rosji, w obwodzie smoleńskim. Jednak nie jest to zwyczajne miejsce. Właśnie tam zginęło wiele tysięcy naszych rodaków. Marsz Pamięci, to oddanie hołdu tym, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę. Ten wyjazd był dla mnie wyjątkowy pod wieloma względami. Słyszałam opowieści, oglądałam zdjęcia i filmy – ale dopiero ujrzenie tego miejsca na żywo, zapalenie znicza i modlitwa, pomogły mi zrozumieć szczególne znaczenie tej tragedii. Osobnym doświadczeniem było też spotkanie z młodzieżą rosyjską. Poznanie nowej kultury okazało się dla mnie prawdziwą inspiracją. Czas tam spędzony pomógł mi zrozumieć, że naszym obowiązkiem jest właśnie PAMIĘTAĆ, aby nigdy nic takiego się już nie wydarzyło i że paradoksalnie takie wydarzenia łączą narody, a nie dzielą.

Rita Rausz:

Podczas XI już Marszu Pamięci w Katyniu, mimo że uczestniczyłam w nim już po raz drugi, przeżycia były nie do opisania. Ponowny widok Memoriału (tych tabliczek pokrytych rdzą) wywołał we mnie emocje, które trudno opisać słowami- to po prostu trzeba przeżyć i doświadczyć samemu. Po tegorocznym wyjeździe w pamięci zostanie mi także atmosfera, którą stworzyliśmy (także z młodzieżą rosyjską) i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy,a ten wyjazd nie był ostatnim, który przeżyliśmy w tak świetnie dobranym towarzystwie. 

Mikołaj Weinert:

„Niech On sprawi swoją łaską,

aby każdy Polak w każdym Rosjaninie

i każdy Rosjanin w każdym Polaku

widział przyjaciela i brata.”

– Patriarcha Cyryl i Arcybiskup Józef Michalik

Wizyta w Katyniu – w miejscu zbrodni na narodzie polskim jak i rosyjskim – jest chwilą, o której nigdy nie zapomnę. W tej krótkiej chwili z naszych serc znika złość, nienawiść oraz chęć zemsty. Pojawia się natomiast chęć budowania zgody i braterstwa pomiędzy młodym pokoleniem Polaków i Rosjan.

Zachęcamy również do zapoznania się z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi wyjazdu:  

Informacja 1 

Informacja 2

   rozbawieni w Nowogródku1   reprezentacja XIV LO przed soborem w Smoleńsku