XI Marsz Pamięci

Czternastka na XI Marszu Pamięci w Katyniu – artykuł w Głosie Wielkopolskim

art