Wycieczka na Białoruś „Śladami Kresów Rzeczypospolitej”

Uczniowie Czternastki podczas wycieczki na Białoruś „Śladami Kresów Rzeczypospolitej” recytują „Świteziankę” nad Jeziorem Świteź wspólnie z uczestnikami wycieczki, m. in. z Wiceprezydentem Poznania – Mariuszem Wiśniewskim, Dyrektorem Wydziału Oświaty UM Poznania – Przemysławem Foligowskim oraz z dyrektorami poznańskich szkół.

swit