BIAŁORUŚ 2017 „Polacy i miejsca pamięci narodowej na Kresach” – wycieczka

W wycieczce uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów poznańskich szkół, między innymi 6 uczniów z liceum (w tym czworo z naszego), 2 uczniów gimnazjum. Resztę stanowili uczniowie ze szkół podstawowych. Uczniom towarzyszyli dyrektorzy szkół oraz dwoje nauczycieli. Przez 4 dni towarzyszyli nam, m. in. Wiceprezydent Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Grzegorz Ganowicz, Dyrektor Wydziału Oświaty, pan Przemysław Foligowski oraz radny – pan Marek Sternalski.

Celem wycieczki było odwiedzenie miejsc pamięci narodowej oraz wspomaganie Polaków na kresach, ze szczególnym uwzględnieniem polskich szkół. Kierownikiem wycieczki był Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46, pan Tadeusz Badowski, który po raz 18 zorganizował wycieczkę oświatową na kresy. Dla 3 polskich szkół społecznych w Grodnie, Baranowiczach oraz Peliszczach zawieźliśmy kilkadziesiąt kartonów z darami (środki czystości, materiały biurowe oraz niepsująca się żywność). Dary były także przeznaczone dla klasztoru Sióstr Świętej Rodziny w Baranowicach, gdzie spożywaliśmy posiłki. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Przybylska, Adrianna Małecka, Mikołaj Weinert oraz Mateusz Żyto.

Skrócony program wycieczki:

19.05.2017r. piątek

POZNAŃ – KUŹNICA-GRODNO 20.30 – zbiórka uczestników wyjazdu, zapakowanie darów.

20.05.2017r. sobota

GRODNO Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi, społecznością Społecznej Szkoły Polskiej i p. Dyrektor Anżeliką Orechwo, zwiedzanie Starówki, stary i nowy zamek, Fara, dom E. Orzeszkowej, Cmentarz Pobernardyński, grób Elizy Orzeszkowej, Pomnik Katyński i Obrońców Grodna, złożenie zniczy. 

21.05.2017r. niedziela

Cerkiew na Kołoży nad brzegiem Niemna, wyjazd w kierunku Bohatyrowicz, Korczyn, Bohatyrowicze, grób Jana i Cecylii, pomnik Powstańców Styczniowych 1863r., złożenie zniczy, rozlewisko rzeki Niemen, wyjazd w kierunku Baranowicz. W trasie: Stare Wasiliszki, Kościół Parafialny, dom rodzinny Czesława Niemena, Lida – zwiedzanie zamku obronnego, zakwaterowanie w Domu Polskim.

22.05.2017r. poniedziałek

Z Baranowicz wyjazd w kierunku Nowogródka. W trasie: odwiedziny na cmentarzu w Horodyszcze, kamień Filomatów i Filaretów, Tuchanowicze, skansen w Zaosiu, spotkanie z dyr. Muzeum – Anatolii Yeumiankou, opowieści, fragmenty „Pana Tadeusza”. W Nowogródku: Muzeum A. Mickiewicza, Fara, ruiny zamku Mendoga Nad jez. Świteź odbyło się wspólne czytanie „Świtezianki”. Około 20.00 – spotkanie w Domu Polskim m.in. z P. Dyrektor Eleonorą Jarmolicz, występy, wspólne śpiewy, nocleg.

23.05.2017r. wtorek

Zwiedzanie siedziby i krypty Radziwiłłów w Nieświeżu, zwiedzanie zamku, Lachowicze, Hruszówka, majątek i dom rodzinny T. Reytana, złożenie zniczy.

24.05.2017r. środa

Wyjazd w kier. Mińska, obrzeża Mińska – Kuropaty – miejsce masowych egzekucji dokonywanych przez NKWD, złożenie zniczy. Zwiedzanie kościoła św. Michała i zwiedzanie starówki – dom S. Moniuszki, pomnik A. Mickiewicza, katedra. W trasie: zamek obronny w Mirze.

25.05.2017r. czwartek

Pożegnanie z rodakami ze Społecznej Szkoły Polskiej w Baranowiczach, wyjazd w kierunku Kobrynia. W trasie: Wołkowysk, Różana – ruiny pałacu Sapiehów, Kosów Poleski – dom rodzinny Tadeusza Kościuszki.

26.05.2017r. piątek

Kobryń – zwiedzanie miasta, dom Romualda Traugutta, sprzątanie mogił Polaków uczestników walk z 1920 r., przejazd w kierunku Brześcia, zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Wizyta w polskiej szkole w Peliszczach, spotkanie z uczniami i dyr. H. Mickiewicz, Biała Wieża, przejście graniczne Połowce-Pieszczatka.

27.05.2017r. sobota

BIAŁOWIEŻA – POZNAŃ Zwiedzanie Rezerwatu Pokazowy Żubrów w BPN, wyjazd w kierunku Poznania.

Dokumentacja fotograficzna znajduje się w galerii. Kliknij tutaj, aby zobaczyć czytanie „Świtezianki” nad Jeziorem Świteź w wykonaniu uczestników wycieczki, w tym naszych licealistów.

IMG_8937
Szlachcic Mikołaj z ekipą szkolną

Opracował: Leszek Bernaczyk