Egzamin maturalny z języka polskiego

W piatek 4 maja br. o godz. 9 do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 61 absolwentów w trzech salach egzaminacyjnych. Egzamin trwał 170 minut.

IMG_4005IMG_4008IMG_4013 Większość zdających wybrała rozprawkę Tęsknota – siła niszcząca czy budująca życie człowieka na podstawie Lalki Bolesława Prusa? Uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu Lalki i wybranego tekstu kultury.

O godz. 14:00 do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 11 absolwentów w jednej sali egzaminacyjnej. Egzamin trwał 180 minut.

IMG_1383 (1)