Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy

Dziś 8 maja br., o godz. 9:00 rozpoczęła się część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Do egzaminu przystąpiło 59 uczniów. Egzamin trwał 150 minut.

IMG_4048 IMG_4055 IMG_4062 IMG_4063

O godz. 14:00 do egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 28 uczniów. Egzamin w tzw. nowej maturze trwał 150 minut.