Nagroda Prezydenta Miasta Poznania.

16 października Barbara Bednarek, nauczycielka języka rosyjskiego i polskiego, odebrała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania za „wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej”. Zacytowane słowa z dyplomu nie mówią o tym, że Pani Barbara z wielką pasją rozwija zainteresowania polonistyczne wśród młodzieży, to dzięki jej zaangażowaniu powstała klasa patronacka Wydziału Polonistyki UAM. Jej zajęcia STOP DYSKRYMINACJI zapraszają do dyskusji na trudne tematy, a różnorodne zajęcia wprowadzają uczniów w świat wielokulturowości. Należy także podkreślić wolontariackie zaangażowanie nauczycielki, która wraz z młodzieżą  zorganizowała wiele akcji pomocy, a także, już prywatnie,  wykorzystując swoje umiejętności przewodnika miejskiego, współpracuje z Klubem Seniora 82. Pani Barbara Bednarek jest także konsultantką skryptu ekokrytycznego dla nauczycieli, który powstał na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a także bierze udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.

IMG_0858 IMG_0863