Finisz zmagań brydżowych

We wtorek 22 czerwca kiedy oceny końcowe były już wystawione a za oknem robiło się ciemno, uczniowie klasy 2pF z matematyką rozszerzoną przystąpili do ostatnich już w tym roku szkolnym zmagań brydżowych.

Na pierwszym planie posiadająca największą wiedzę teoretyczną Michalina grająca z Hubertem oblicza jak zalicytować aby kierami pokonać piki Dobrochny i Doroty.

W głębi sali nieprzewidywalny Nikita grający w parze ze Sprawcą całego zamieszania za chwilę wykona zaskakujące zagranie z którym będzie musiał się zmierzyć bezpiecznie grający Kacper w parze z dociekliwym Krzysztofem.

Zafrasowana twarz Doroty … Czy poradzi sobie z obliczeniami ? A tymczasem do sali zagląda uczeń innej klasy. Zapraszamy !

Warto wiedzieć, że ucząc się gry w brydża rozwijamy umiejętności matematyczne. Średnia ocena uczestników zmagań to więcej niż 4.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym !

Sławomir Piechocki (nauczyciel matematyki, mistrz międzynarodowy i instruktor brydża sportowego)

Brydżowe przygody

Od 3 miesięcy uczniowie klasy 2pF we wtorkowe popołudnia rozwijają swoje umiejętności logicznego myślenia grając w brydża. Brydż jest jedną z dyscyplin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży a z pewnością warto wiedzieć, że w świetle wyników badań naukowych uczniowie mający zajęcia z brydża w szkole osiągają znacząco lepsze wyniki w nauce w porównaniu z tymi, którzy nie grają. I faktycznie bohaterom powyższych zdjęć grozi z matematyki … piątka.

Poznań dzieli się życiem

16 X uczniowie Czternastki wzięli udział w akcji ” Poznań dzieli się życiem”, której celem było promowanie idei honorowego krwiodawstwa i świadomego dawstwa szpiku oraz organów. Do projektu Drużyna Szpiku zaprosiła poznańskie szkoły. Maszerując ulicami miasta, ubrani w czerwone koszulki, rozdawaliśmy ulotki, oświadczenia woli i balony, jednocześnie edukując przechodniów. W południe na Placu Mickiewicza spotkały się wszystkie młodzieżowe drużyny. Wspólnie zorganizowaliśmy happening, podczas którego pisaliśmy list do chorych, stworzyliśmy wielką kroplę krwi oraz baner, który zostanie przekazany Prezydentowi Miasta Poznania, bo… przecież „Każdy może pomagać „, ” Każdy ma DAR i radość „

Monika Polus

 

Poznan_1       Poznan_2  Poznan_3    Poznan_4

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania.

16 października Barbara Bednarek, nauczycielka języka rosyjskiego i polskiego, odebrała Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania za „wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej”. Zacytowane słowa z dyplomu nie mówią o tym, że Pani Barbara z wielką pasją rozwija zainteresowania polonistyczne wśród młodzieży, to dzięki jej zaangażowaniu powstała klasa patronacka Wydziału Polonistyki UAM. Jej zajęcia STOP DYSKRYMINACJI zapraszają do dyskusji na trudne tematy, a różnorodne zajęcia wprowadzają uczniów w świat wielokulturowości. Należy także podkreślić wolontariackie zaangażowanie nauczycielki, która wraz z młodzieżą  zorganizowała wiele akcji pomocy, a także, już prywatnie,  wykorzystując swoje umiejętności przewodnika miejskiego, współpracuje z Klubem Seniora 82. Pani Barbara Bednarek jest także konsultantką skryptu ekokrytycznego dla nauczycieli, który powstał na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, a także bierze udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.

IMG_0858 IMG_0863

SPRAWOZDANIE Z FINAŁU VIII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

15 lutego 2019 r. odbył się w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu finał VIII edycji konkursu „Odnawialne Źródła Energii” dla szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

 

   Organizatorem konkursu jest zespół przyrodniczy XIV LO w Poznaniu w składzie: Anna Arndt  oraz  Aleksandra Niewiadomska. Celem konkursu pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest propagowanie ekologii wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań w zakresie nauk fizyczno-przyrodniczych, kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko, pogłębienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i ich znaczenia w dalszym rozwoju naszej cywilizacji, kształtowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

   W tegorocznym finale udział wzięło 18 uczniów trzecich – ostatnich już klas gimnazjów, z całego województwa. Pierwsze miejsce zajął uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Mateusz Orywał. Przyznano także trzy drugie miejsca ex aequo dla: Kornelii Małeckiej z ZSP SP im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym, Wiktorii Braun z Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze oraz Piotra Jankowskiego z Gimnazjum i SP nr 3 w Swarzędzu.

 

   Sponsorem wspaniałych nagród dla zwycięzców oraz nagród pocieszenia dla uczestników konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rada Osiedla Rataje. Mamy nadzieję, że propagowana przez konkurs tematyka znajdzie jeszcze większe zainteresowanie wśród młodzieży naszego województwa w kolejnych edycjach konkursu, kierowanych od nowego roku szkolnego do siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej.

 

IMG_4794 IMG_4816 IMG_4858 IMG_4865 IMG_4868 IMG_4878

 

Anna Arndt, nauczyciel geografii w XIV LO w Poznaniu

Dzień Współpracy

W ramach współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniu 12 lutego 2019 roku młodzież kl.1de uczestniczyła w Dniu Współpracy – całodniowej imprezie prezentującej działalność naukową i dydaktyczną Wydziału, powiązaną z wykładami, warsztatami, konkursami i prezentacjami studenckich kół naukowych. Młodzież brała aktywny udział w warsztatach „Trendy żywności – koncepty szyte na miarę współczesnego konsumenta”” (p. Paulina Wiza, p. Natalia Genstwa) oraz w wykładzie „Jak odnaleźć się na rynku pracy?” (p. Natasza Zielińska-Walerzak). Pięciu uczniów wzięło udział w quizie ekonomicznym. Opiekunem, koordynatorem współpracy WES była pani dr Małgorzata Kołodziejczak. Dzień Współpracy po raz kolejny wywarł bardzo pozytywne wrażenie i na uczniach i na opiekunach – pani Karinie Kania i pani Aleksandrze Niewiadomskiej.

DW_2 IMG-1788 IMG-1789 IMG-1793 IMG-1797

 

Notatkę przygotowała: Aleksandra Niewiadomska

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – ZMIANA TERMINU

Informujemy, że finał konkursu odbędzie się 15 lutego, w godzinach od 12 do 14.30. W celu rejestracji uczestników prosimy o przybycie o godzinie 11.30.
Jednocześnie prosimy aby uczestnicy konkursu przywieźli ze sobą zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych. Wzory zgód dostępne są w zakładce Regulamin konkursu. Zostaną też wysłane do sekretariatów szkół.
Organizatorzy Konkursu

Atrakcje turystyczne… wokół XIV LO

Na początku grudnia został otwarty Park Rataje. Jego budowa trwała kilka lat. Powstanie tak dużego terenu zieleni postulowali od dawna mieszkańcy. Podobna inicjatywa nie mogłaby mieć jednak miejsca, gdyby nie intensywne starania i działania Rady Osiedla Rataje. Dzięki Radzie możliwe stało się również powstanie niezwykłej atrakcji – skansenu kolejowego. Sporo z jego elementów pozyskał osobiście przewodniczący ROR p. Adam Pawlik. Główną atrakcją skansenu są dwa parowozy i wagon restauracyjny Wars. Całość upamiętnia historię Średzkiej Kolei Powiatowej. Kolej ta funkcjonowała od końca XIX w., a torowisko przebiegało m. in. skrajem terenu, na którym obecnie położone jest os. Piastowskie.

         Kilka dni po otwarciu Parku Rataje – 12 XII b. r. teren  wraz z sąsiadującą okolicą zwiedzili uczniowie klasy II E pod opieką p. prof. Anny Arndt i p. prof. Macieja Chojnackiego. Wycieczka miała także na celu zapoznanie się z historią
i przyrodą w pobliżu XIV LO oraz wiązała się z poszukiwaniem pozostałości po linii kolejowej. Okazało się, że zachowały się one we fragmentach wzniesień bądź układów dróg (ul. Rataje). Jedna z bocznic prowadziła do cegielni Ciesielczyków – największe zdziwienie uczniów wzbudziły jej zachowane elementy oraz budynek mieszkalny przypominający dwór, znajdujący się zaledwie 100 m od XIV liceum, a znany tylko wtajemniczonym. Ślady kolei doprowadziły nas następnie na os. Rzeczypospolitej i Bohaterów II Wojny Światowej bezpośrednio do skansenu na tyłach kościoła. Uczniowie podziwiali eksponaty, odczytali treść plansz informujących o historii miejsca
i ze zdziwieniem zauważyli, że trasa Średzkiej Kolei Powiatowej istnieje
w okrojonej wersji do dziś, a kończy się w znanym im z wycieczki w ubiegłym roku szkolnym Zaniemyślu.  

Maciej Chojnacki