Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych

W dniu 17 stycznia 2020 roku odbył się w naszej szkole, organizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 57 uczniów z 38 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Uczniowie przez 90 minut rozwiązywali przygotowane przez Kuratorium Oświaty zadania konkursowe. We wtorek 21 stycznia zostaną ogłoszone wyniki etapu rejonowego.
Skład Komisji Konkursowej: pani Aleksandra Niewiadomska (przewodnicząca), pani Magdalena Depka i pani Urszula Wolczyńska (członkinie).

Notatkę przygotowała: Aleksandra Niewiadomska