Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii


W dniu 21.02.2020 uczniowie klasy 1 Pc kształcili swoje chemiczne umiejętności w pracowni chemii nieorganicznej Wydziału Chemii UAM pod kierunkiem pracowników naukowych. Tematem zajęć były „Sole”. Uczniowie różnymi metodami i z dużym zaangażowaniem otrzymywali sole nieorganiczne. 


Notatkę przygotowała: Aleksandra Niewiadomska