Lekcja rysunku i malarstwa

Zajęcia artystyczne w liceum ogólnokształcącym są ważnym elementem w edukacji młodzieży. Pogłębiają i rozwijają wiedzę o sztuce, a także rozbudzają wrodzone manualne zdolności uczniów, którzy w tym okresie są na etapie poszukiwań własnej drogi twórczej lub ulegają, niestety, kryzysowi twórczemu. Próby samodzielnego tworzenia często kończą się niezadowoleniem z efektów własnej pracy /oby wręcz odwrotnie!/. Pogłębiające się niezadowolenie z twórczości plastycznej doprowadza niekiedy do całkowitej rezygnacji i zarzucenia wszelkich działań. Zatem zadaniem szkoły jest zaszczepienie w młodych umysłach poczucia wiary w zdolności artystyczne i możliwości  twórcze. Zmagania z ową własną twórczością, radość tworzenia, wzruszenia towarzyszące dostrzeganiu piękna w otaczającym świecie, stają się niezwykle istotnym elementem budującym osobowość młodego człowieka, odkrywającym talenty.

                                                                                                                                        Jarosław Jóźwiak