Drzwi Otwarte – wirtualne spotkanie z kandydatami do szkoły i ich rodzicami

W dniu 18 maja br., o godz.16:00 odbędzie się wirtualne spotkanie Drzwi Otwarte. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Spotkanie odbędzie się w formie Webinaru. Nauczyciele, wyznaczeni uczniowie oraz dyrekcja szkoły będą widoczni i słyszalni przez uczestników. Uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania w formie tekstowej – na czacie. Moderator będzie udzielał głosu odpowiedniej osobie, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie uczestnika spotkania. Logując się do spotkania należy podać imię (co najmniej 3 znaki) oraz adres e-mail. Po zalogowaniu ukaże się program spotkania oraz czas pozostały do rozpoczęcia Drzwi Otwartych.

Link dla uczestników: https://leszekber.clickmeeting.com/drzwi-otwarte

Leszek Bernaczyk