Drzwi Otwarte – wirtualne spotkanie

W dniu 4 czerwca br., o godz.16:00 odbędzie się wirtualne spotkanie Drzwi Otwarte. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani kandydaci do szkoły oraz ich rodzice. Spotkanie odbędzie się w formie Webinaru. Przy rejestracji należy podać imię oraz e-mail. Po zarejestrowaniu każdy uczestnik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie uczestnictwa. Nauczyciele, wyznaczeni uczniowie oraz dyrekcja szkoły będą widoczni i słyszalni przez uczestników. Uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania w formie tekstowej – na czacie. Moderator będzie udzielał głosu odpowiedniej osobie, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie uczestnika spotkania. Po zalogowaniu ukaże się program spotkania oraz czas pozostały do rozpoczęcia Drzwi Otwartych. Prosimy o przygotowanie pytań.

Do zobaczenia i usłyszenia.

Link do spotkania: https://leszekber.clickmeeting.com/drzwi-otwarte-4-czerwca-2020

Leszek Bernaczyk

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu