Uroczystość wręczenia świadectw uczniom klas trzecich

9 czerwca 2020 o godzinie 13.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły średniej tegorocznym maturzystom – po napisanej maturze z matematyki w zakresie podstawowym!!!Nie poddaliśmy się przeciwnościom losu i dochowaliśmy tradycji, respektując wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Nasi absolwenci otrzymali zasłużone nagrody i świadectwa oraz usłyszeli wiele miłych i ciepłych słów od Dyretora szkoły – pana Leszka Bernaczyka, swoich wychowawców – pani Renaty Małeckiej – klas 3 AB,  pana Marcina Buczka – klasa 3C,  pani Anny Arndt – klasa 3 DE, pani Karoliny Kurzyńskiej-Rosady – klasa 3F, przewodniczącej samorządu szkolnego – Aleksandry Ortyl oraz Przewodniczącej Rady Rodziców – pani Lidii Łęskiej. Pani Lidia Łęska  wspaniałym przemówieniem zakończyła trzyletnią współpracę z naszą szkołą. Jesteśmy jej ogromnie wdzięczni za zaangażowanie w życie szkoły, poświęcony czas i serce wszystkim najważniejszym sprawom i wydarzeniom szkolnym. Uroczystość jak zwykle zakończył ostatnim dzwonkiem nasz niezastąpiony woźny – pan Andrzej Szymański.