Erasmus+

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny projekt Erasmus+. Nasza szkoła będzie jedną z sześciu szkół partnerskich, które przez dwa lata, od września 2020 roku do sierpnia 2022 roku, współpracować będą w ramach przedsięwzięcia o tytule “Our Earth, our home”. Szkołą koordynującą jest liceum z Dublina w Irlandii, a pozostałymi partnerami są szkoły średnie z Czech, Rumunii, Turcji oraz Włoch. Zaplanowaliśmy wiele ciekawych wydarzeń ukierunkowanych przede wszystkim na szeroko rozumianą ochronę środowiska, ale także włączenie społeczne i promocję dziedzictwa kulturowego krajów Europy. Podczas tych dwóch lat odbędzie się także 6 wymian uczniowskich. Wszystkie działania finansowane są w całości z funduszy europejskich. Szczegóły na temat szkół partnerskich można znaleźć na stronie internetowej naszych szkolnych projektów Erasmus+ www.moderneducation.eu . Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Panią Małgorzatą Bednarek. 

Małgorzata Bednarek