FINAŁ X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

            W piątek 5 marca 2021 r. po raz 10 odbył się w naszej szkole finał Wojewódzkiego Konkursu o odnawialnych źródłach energii, który na stałe wpisał się już w naszą szkolną tradycję.

Tym razem, w związku z istniejącą sytuacją, konkurs został przeprowadzony w formie on-line. Było to duże wyzwanie organizacyjne, ponieważ decydującym czynnikiem były uwarunkowania techniczne i sprawność łączy internetowych, na które niestety nie mieliśmy większego wpływu.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Honorowymi patronami konkursu są: Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce:

Aleksy Skierś ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu

II miejsce ex aequo:

Katarzyna Pilarska ze Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze

Jakub Cieśla ze Szkoły Podstawowej nr 63 w Poznaniu

III miejsce ex aequo:

Kamil Bandowski ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie

Mateusz Głowacki ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu

 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom i opiekunom konkursu za udział.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Osiedla Rataje i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Mamy nadzieję, że przygotowanie i udział w konkursie nie tylko przyczynią się do wzrostu wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu świadomości na temat szkodliwości tradycyjnych źródeł, ale pozwolą także w przyszłości wpływać na właściwe decyzje dotyczące sposobu zaopatrzenia w energię w swoich domach, miejscach pracy

i naszym kraju.