Światowy Dzień Wody celebrowany na lekcjach wychowania fizycznego.

💦 Woda, woda i jeszcze raz o wodzie…
W ramach Światowego Dnia Wody na lekcjach wychowania fizycznego młodzież klas 3DE, 2p_D oraz 2p_ F dowiedziała się jak wodę w postaci płynnej potrafi okiełznać człowiek i technologia. Zagadnienia te dotyczą dyscyplin sportowych, które uprawia się w lub na wodzie. Woda i jej parametry fizyczne tj. gęstość, prędkość, głębokość, ruch, temperatura oraz barwa mają wpływ na poznawanie coraz to innych, nowych dyscyplin sportowych. Ciekawe, które z poznanych dzisiaj dyscyplin sportowych były Wam znane, a które były nowością?!