„DZIEŃ WSPÓŁPRACY”

W ramach współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
26 marca zainteresowani uczniowie naszej szkoły razem z dyrekcją, pedagogiem i nauczycielami
chemii brali udział w wirtualnym „Dniu Współpracy” – poznaliśmy ofertę edukacyjną, zasady
rekrutacji, działalność Wydziału oraz uczestniczyliśmy w przygotowanych na tę okazję wykładach.