Wirtualna wymiana uczniowska między XIV LO w Poznaniu a liceum w Niemczech Gymnasium am Kothen.

Za nami pierwszy dzień wirtualnej wymiany uczniowskiej między naszą szkołą a liceum w Niemczech Gymnasium am Kothen. Spotkanie odbyło się na platformie Zoom. Brała w nim udział z polskiej strony klasa językowa Poliglota. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania było poznawanie się oraz wspólne opracowywanie tematyki kolejnych spotkań, które będą się odbywać cyklicznie cotygodniowo do końca roku szkolnego.Uczniowie podzieleni na grupy w breakoutroomach rozmawiali na zasugerowane przez prowadzących tematy, mające na celu zapoznanie się uczestników wymiany. Następnie rezultaty tych rozmów były przedstawiane w pokoju głównym.Kolejnym punktem dzisiejszego spotkania było odkrywanie tego, co nas łączy. Zabawa polegała na zakrywaniu kamery dłonią i po usłyszeniu zdania, z którym się utożsamiamy odkryciu kamery i spojrzeniu w oczy wszystkim, którzy również utożsamiają się z danym stwierdzeniem.Kolejnym zadaniem było poszukanie w swoim otoczeniu przedmiotu, który jest dla nas ważny, rozmowa w grupach o tych przedmiotach, pokazanie ich i opowiedzenie o nich.Następnie uczestnicy wymiany pracowali w grupach nad propozycjami tematów, które miałyby być poruszane na kolejnych spotkaniach. O czym chcieliby rozmawiać? Co ich interesuje i ciekawi? Rezultaty rozmów zostały spisane na udostępnionej tablicy yopad.eu.Na koniec uczniowie zostali poproszeni na forum o przekazanie swoich odczuć związanych z dzisiejszym spotkaniem i podsumowanie go jednym słowem.Wszyscy cieszyli się z możliwości uczestniczenia w wymianie i czekają z niecierpliwością na następne spotkanie.