Ślubowanie uczniów klas pierwszych

20 września 2021 roku był szczególnie ważnym dniem dla uczniów klas pierwszych, ponieważ złożyli ślubowanie przed sztandarem szkoły i zostali pasowani przez Panią Dyrektor Katarzynę Szpak na uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu. Uroczystość zaszczycił swą obecnością król Kazimierz Wielki.