Wycieczka szkolna klasy 3GD FIT do Krakowa.

3GD Dzień pierwszy: Wieliczka

27.10.2021 r. klasa 3GD Fit wyjechała na trzydniową wycieczkę do Wieliczki, Krakowa i Ojcowa. 

Pierwszego dnia zwiedzali kopalnię soli w Wieliczce poznając jej historię, geologię złóż solnych oraz eksponaty muzealne. Oczywiście spotkanie z solnym Kazimierzem było spontaniczne. 

Atmosfera jest słoneczna i integracyjna. Jutro zwiedzanie Krakowa.