Odwiedziny Rezerwatu Morasko.

10.11.2021 – klasa 1D – wycieczka do Rezerwatu „Meteoryt Morasko”. Uczniowie przeszli ścieżkę dydaktyczną wzdłuż zespołu kraterów powstałych w wyniku spadku meteorytu żelaznego, zapoznali się z rzeźbą polodowcową tego regionu, a także charakterystyczną dla niego fauną i florą.