Wyjście 3gA na wykład  pana prof. UAM dra hab. Jerzego Borowczyka

6 grudnia uczniowie klasy 3gA udali się na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, by wysłuchać (specjalnie dla nich przygotowanego i wygłoszonego) wykładu  pana prof. UAM dra hab. Jerzego Borowczyka na temat romantycznych podróży pisarzy i malarzy polskich i europejskich. Po wykładzie odbyło się krótkie zwiedzanie budynku Collegium Maius, który poza znaczeniem edukacyjnym (siedziba filologii klasycznej, polskiej i słowiańskiej) ma również walory artystyczne i jest istotnym punktem na historycznej mapie Poznania.