Warsztaty z poetyki w 3gA z panią dr Darią Lekowską

13 grudnia w klasie 3gA pani dr Daria Lekowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprowadziła warsztaty z zakresu poetyki. Zajęcia składały się z części teoretycznej, w czasie której uczniowie zastanawiali się nad tym, jakimi cechami powinno się odznaczać dobre i udane dzieło literackie, a także z części praktycznej, w której sami stali się autorami krótkich tekstów poetyckich i prozatorskich.