XI Edycja konkursu „Odnawialne Źródła Energii”

4 marca 2022 w murach naszej szkoły, odbyła się XI Edycja konkursu „Odnawialne Źródła Energii” pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 22 uczestników z klas 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego przyjęło wyzwanie, wykazując się wiedzą z zakresu energii odnawialnej. Uczniowie, rozwiązując test, walczyli o każdy punkt. Organizatorzy konkursu, w składzie Pani Anny Arndt, Aleksandry Niewiadomskiej oraz Pana Mateusza Mikołajczaka, wyłonili uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca. I tak pierwsze miejsce zajął Kacper Wolf – SP im. W. Witosa w Nowym Nakwasinie, drugie miejsce zajął Jakub Szymankiewicz – SP im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce, trzecie miejsce przypadło Arturowi Robakowi – SP im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze. Fundatorem nagród rzeczowych, zarówno dla zwycięzców, jak i dla wszystkich pozostałych uczestników, jak co roku był WFOŚiGW w Poznaniu. W imieniu Funduszu nagrody wręczała pani Mariola Konieczna. Nagrody pieniężne w postaci kart podarunkowych dla zwycięzców zostały ufundowane z Projektu Erasmus+ „Our Earth our Home”, w którym szkoła uczestniczy. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom, którzy znajdują czas aby szerzyć wśród młodzieży ideę naszego konkursu.