Erasmus+ Our Earth Our Home, dzień I.

Minął pierwszy dzień wymiany uczniowskiej Erasmus+ Our Earth, Our Home. Wraz z naszymi gośćmi z Czech, Irlandii, Rumunii i Włoch uczestniczyliśmy w wykładach dotyczących zmian klimatycznych, prezentowaliśmy zwyczaje związane z obchodami pierwszego dnia wiosny i projektowaliśmy ekologiczne Marzanny w grupach międzynarodowych, by je później zdemontować zgodnie z zasadami segregacji śmieci! To był wspaniały dzień!