Dzień Przedsiębiorczości.

Dzisiaj, z okazji Dnia Przedsiębiorczości klasa 3P_D udała się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby dowoedzieć się jak trafnie zaplanować swoją przyszła ścieżkę kariery zawodowej.