Wolontariusze Czternastki w IX edycji EKIDEN PragmatIQ.

Znaczącą rolę podczas IX edycji EKIDEN PragmatIQ odegrali wolontariusze CZTERNASTKI. To kolejny dowód na to, że idea wolontariatu rozwijana wśród uczniów naszej szkoły zdobywa wysoka ocenę organizatorów i podziw wśród uczestników imprezy.