Dzień BioChemika

7 czerwca to Dzień Chemika. W naszej szkole obchodziliśmy z tej okazji Dzień BioChemika i uczniowie klas 1c, 1d, 2c, 3Pc uczestniczyli w sesji międzyprzedmiotowej, w której przedstawiciele wszystkich klas biologiczno-chemicznych oraz gościnnie uczennica kl. 3 Pb przedstawili swoje projekty. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana- począwszy od DNA poprzez badanie kwaśnienia mleka, domowe  doświadczenia chemiczne, pamięć wody aż po wykorzystanie biotechnologii w życiu. Sesja miedzyprzedmiotowa  była ciekawa, absorbująca i pouczająca.