Podpisanie współpracy.

Dziś po kilku latach przerwy odnowiliśmy umowę o współpracy między naszą szkołą a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Patronatem Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu objęte zostały klasy medyczne.