Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Według Jerzego Bralczyka „człowiek istnieje w znacznej mierze poprzez język. Przyglądając się językowi człowieka, poznajemy jego świat”. Witold Gombrowicz dowodził, że „to nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią”. 21 lutego świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z jego obchodami wiążą się ogólnopolskie działania pod patronatem Rady Języka Polskiego, Narodowego Centrum Kultury i Prezydenta RP. Pamiętając, że dzięki najdoskonalszemu narzędziu komunikacji, jakim jest język, można budować porozumienie ponad podziałami, kształtować tożsamość i system wartości, my także postanowiliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.
Dziś uczniowie naszej szkoły podczas nietypowych lekcji języka polskiego poszerzyli zakres swojej wiedzy o zagadnienia związane z frazeologią, dialektami, archaizmami i stylami, wzięli udział w zabawie językowej pt. „Potyczki z polszczyzną” przygotowanej przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz obejrzeli filmy edukacyjne. Na holu rozwieszone zostały plakaty obrazujące ciekawostki nt. kultury języka, trudne wyrazy warte zapamiętania oraz quizy z kodami QR, pod którymi znaleźć można krzyżówki ortograficzne, łamańce językowe. Było dużo emocji i dobrej zabawy.
Pamiętajmy, by pielęgnować język ojczysty nie tylko od święta!