Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna pracuje wg poniższego harmonogramu w godzinach 10.00 -15.00, w dniach:
24 – 28 lipca,
02 – 04 sierpnia
08, 10, 11, 14 sierpnia