Dni Erasmusa

Jak co roku w jesienią obchodziliśmy w naszej szkole dni Erasmusa. W tym roku dzień ten przypadł na wtorek – 10 października.

Z tej okazji zorganizowaliśmy wydarzenie upowszechniające program Erasmus +, a w szczególności rezultaty, które powstały w ramach projektu DigiPedZGen. Głównym założeniem projektu była cyfrowa transformacja szkół oraz wyprodukowanie uniwersalnych narzędzi służących lepszej edukacji i zwiększeniu kompetencji cyfrowych w szkołach partnerskich i wszystkich innych placówkach zainteresowanych taką przemianą. W ramach projektu powstało, między innymi, narzędzie internetowe służące identyfikacji bieżących potrzeb w zakresie cyfryzacji procesu uczenia się. Narzędzie to pozwala szkołom analizować i oceniać stan ich infrastruktury cyfrowej oraz podejmować konkretne kroki w celu jej poprawy. Powstało także centrum zasobów cyfrowych – „Resource Hub”.  Zapewnia ono szkołom, nauczycielom i uczniom bezpłatny dostęp do aktualnych materiałów edukacyjnych, innowacyjnych narzędzi i wskazówek dotyczących integracji technologii z procesem uczenia się oraz przyczynia się do poprawy procesu edukacyjnego, zapewniając nieograniczone możliwości wzbogacania doświadczeń edukacyjnych i rozwijania umiejętności w erze cyfrowej. Partner z Bułgarii ValueMe opracował również kurs szkoleniowy – MOOC.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji uczestników oraz serdecznego powitania. Małgorzata Bednarek przeprowadziła prezentację projektów Erasmus+ realizowanych w XIV Liceum Ogólnokształcącym. Następnie Anna Arndt przedstawiła założenia i osiągnięcia zrealizowane w ramach projektu DigiPedZGen, projektu koordynowanego przez 19. Liceum „Elin Pelin” w partnerstwie z Litwą, Polską i Norwegią, a także przewodnik dotyczący “Strategii transformacji cyfrowej w edukacji dla pokolenia” oraz inne rezultaty pracy intelektualnej. Przewodnik stanowi cenne narzędzie przydatne do opracowywania własnych strategii transformacji cyfrowej. Pomaga szkołom w tworzeniu planów, które są ukierunkowane i dostosowane do ich konkretnych potrzeb.

Marta Świtała omówiła rolę metapoznania w procesie edukacyjnym. Paweł Urbański zaprezentował podejście oparte o współpracę w planowaniu lekcji, wykorzystując narzędzia cyfrowe, oraz przedstawił lekcję pilotażową opracowaną na potrzeby projektu. Szymon Ludwin poruszył temat sztucznej inteligencji w edukacji szkolnej. Uczniowie podzielili się swoimi perspektywami na program Erasmus+. Następnie przyszedł czas na podsumowanie wydarzenia i oficjalne zakończenie, wraz z rozdaniem certyfikatów uczestnictwa. Poczęstunek był okazją do nieformalnych rozmów i nawiązywania kontaktów. Dodatkowo, Małgorzata Bednarek przeprowadziła konferencję online na temat „Program Erasmus+ w sektorze edukacja szkolna – szanse i możliwości”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, organu prowadzącego,  przedstawiciele rady rodziców, grona nauczycieli XIV LO oraz innych szkół, a także uczniowie. 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy podzielić się rezultatami naszej pracy z uczestnikami konferencji i mamy nadzieję, że pomogą one w rozwoju edukacji w erze cyfrowej pokolenia Z.