Wielkopolski Konkurs „Odnawialne Źródła Energii”.

 
W dniu 1 marca 2014 roku odbył się w XIV LO finał Wielkopolskiego Konkursu „Odnawialne Źródła Energii”, objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 30 uczniów z 15 szkół podstawowych. Laureatami Konkursu zostali:
Wojciech Nowak (I miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębem, Tomasz Stryganek (II miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym, Barbara Maciej (III miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze. Po zakończeniu konkursu uczniowie i ich nauczyciele wysłuchali wykładu dr. inż. Radosława Szczerbowskiego z Wydziału Inżynierii i Energetyki Politechniki Poznańskiej pt. „Źródła wytwórcze w nowym miksie energetycznym”. Ciekawie poprowadzony wykład naświetlił różnorodność i znaczenie źródeł energii i zakończył się gromkimi brawami. W czasie uroczystości nagrody wręczała Pani Dyrektor Katarzyna Szpak oraz przedstawiciele patronackich instytucji – Pani Ewelina Majchrzak z Kuratorium Oświaty i Pani Justyna Zwolińska z WFOŚiGW. Sponsorem nagród dla laureatów i wszystkich pozostałych uczniów był WFOŚiGW.