Zajęcia na Wydziale Chemii UAM W ramach współpracy z Wydziałem Chemii.

16 kwietnia „Akademicka grupa” uczniów z kl. 2d uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na temat reakcji utlenienia i redukcji. Zajęcia prowadzone były pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Waldemara Nowickiego.