Wykład i warsztaty z logistyki na Politechnice Poznańskiej.

07.06.2024 uczniowie klas 3B i 2B odwiedzili Politechnikę Poznańską, Wydział Inżynierii Logistyki aby wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez koło naukowe „Logistyka”, między innymi absolwenta naszej szkoły – Adama Dopierałę. Uczniowie podczas zajęć słuchali młodych adeptów logistyki, czyli obecnych studentów, którzy przedstawiali różne gałęzie logistyki na praktycznych przykładach, co było bardzo ciekawe i stwarza możliwość wprowadzenia nowoczesnych usług w biznesach, które w przyszłości można otworzyć. Wykłady odbywały się w dobrej atmosferze. Zajęcia zakończyły się grą terenową, a pytania w grze dotyczyły bieżących warsztatów oraz ogólnej wiedzy z logistyki.