Dzień Kobiet.

Z okazji Dnia Kobiet, uczniowie 2 AR, jako przedstawiciele wszystkich mężczyzn naszej szkoły, złożyli życzenia wszystkim Paniom i dziewczynom z Czternastki wraz ze słodkim poczęstunkiem. 

Ogromne podziękowania dla Rady Rodziców, za ufundowanie słodkości. 

Olimpiady Przedsiębiorczości

Dzisiaj na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, najlepsi uczniowie okręgu poznańskiego (1/5) Polski,  przystąpili do zawodów Olimpiady Przedsiębiorczości, wśród nich znajdował się uczeń naszej szkoły Kamil Marek, klasa 2B.

Gratulujemy udziału !

Wielkopolski Konkurs „Odnawialne Źródła Energii”.

 
W dniu 1 marca 2014 roku odbył się w XIV LO finał Wielkopolskiego Konkursu „Odnawialne Źródła Energii”, objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 30 uczniów z 15 szkół podstawowych. Laureatami Konkursu zostali:
Wojciech Nowak (I miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębem, Tomasz Stryganek (II miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym, Barbara Maciej (III miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze. Po zakończeniu konkursu uczniowie i ich nauczyciele wysłuchali wykładu dr. inż. Radosława Szczerbowskiego z Wydziału Inżynierii i Energetyki Politechniki Poznańskiej pt. „Źródła wytwórcze w nowym miksie energetycznym”. Ciekawie poprowadzony wykład naświetlił różnorodność i znaczenie źródeł energii i zakończył się gromkimi brawami. W czasie uroczystości nagrody wręczała Pani Dyrektor Katarzyna Szpak oraz przedstawiciele patronackich instytucji – Pani Ewelina Majchrzak z Kuratorium Oświaty i Pani Justyna Zwolińska z WFOŚiGW. Sponsorem nagród dla laureatów i wszystkich pozostałych uczniów był WFOŚiGW.

UWAGA !!! SIGG-u cd !!!

Czas złożyć pierwsze zlecenie w II etapie

Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

  • 26 lutego rozpoczął się drugi etap SIGG. Udział może wziąć każdy Zespół, który  grał w pierwszym etapie.
  • W tej części konkursu przedmiotem inwestowania są kontrakty terminowe na indeksy, waluty oraz akcje.
  • Zgodnie z regulaminem konkursu, każdy Zespół musi dokonać co najmniej jednej operacji w ciągu pierwszych 7 dni od momentu rozpoczęcia II etapu. W przeciwnym razie zostanie wykluczony z konkursu.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

21 lutego każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku szkolnym ta data przypadła na czas ferii, ale zaraz po ich zakończeniu uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka polskiego przystąpili do gry „Potyczki z polszczyzną”, w ramach której powtórzyli i poszerzyli wiadomości z zakresu frazeologii, gramatyki, ortografii, interpunkcji czy znajomości lektur. Te niecodzienne zajęcia dostarczyły nie tylko dobrej zabawy, robudziły ducha rywalizacji, ale przede wszystkim pozwoliły budować świadomość językową.

 

Projekt pt. Gambit Czternastki

Samorząd Uczniowski zrealizował kolejny projekt pt. Gambit Czternastki . Nasz pomysł został dofinansowany przez Fundację Varia Posnania oraz przez środki z Unii Europejskiej z puli projektów o nazwie „1000+ dla Twojego samorządu uczniowskiego”. Na piętrach wszystkich segmentów umieszczone zostały mobilne stoliki oraz gry, które posłużą do aktywnego spędzania czasu podczas przerw. W organizerach znajdują się długopisy, kolorowe kartki, pisaki do robienia notatek. To pomysł SU na integrację uczniów szkoły, odłożenie smartfonów i dobrą zabawę! 👆Niech służą nam wszystkim jak najdłużej! I obiecujemy, że to nie koniec inicjatyw SU!

 

Fundacja Varia Posnania

Dzień współpracy XIV LO z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dnia 8 lutego 2024 w ramach „Dnia Współpracy” z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, klasa 3B wzięła udział w wykładach i warsztatach związanych z biznesem w aspekcie gospodarstw agroturystycznych oraz eko produktach. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą Uniwersytetu Przyrodniczego. Projekt dedykowany jest szkołom partnerskim. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej młodzieży szkolnej oraz promocja studiów ekonomicznych.

„Opowiadanie o metalach”.

W ramach współpracy z Wydziałem Chemii UAM 7 lutego 2024 r. uczniowie klas biologiczni- chemicznych 3c i 4c uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez prof. UAM dr. hab. Waldemara Nowickiego. Tematem ciekawie prowadzonego wykładu było „Opowiadanie o metalach”.