Erasmus+

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na kolejny projekt Erasmus+. Nasza szkoła będzie jedną z sześciu szkół partnerskich, które przez dwa lata, od września 2020 roku do sierpnia 2022 roku, współpracować będą w ramach przedsięwzięcia o tytule “Our Earth, our home”. Szkołą koordynującą jest liceum z Dublina w Irlandii, a pozostałymi partnerami są szkoły średnie z Czech, Rumunii, Turcji oraz Włoch. Zaplanowaliśmy wiele ciekawych wydarzeń ukierunkowanych przede wszystkim na szeroko rozumianą ochronę środowiska, ale także włączenie społeczne i promocję dziedzictwa kulturowego krajów Europy. Podczas tych dwóch lat odbędzie się także 6 wymian uczniowskich. Wszystkie działania finansowane są w całości z funduszy europejskich. Szczegóły na temat szkół partnerskich można znaleźć na stronie internetowej naszych szkolnych projektów Erasmus+ www.moderneducation.eu . Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Panią Małgorzatą Bednarek. 

Małgorzata Bednarek

Spotkania wychowawców z rodzicami

Szanowni Państwo, rodzice naszych uczniów

W najbliższy czwartek, 10 września br., o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Proszę o przybycie ze wglądu na ważność spraw. Wychowawcy przekażą Państwu wiele podstawowych informacji. Na spotkaniach zostaną też wybrane rady oddziałowe rodziców, tzw. trójki oraz jeden przedstawiciel rady rodziców.

O godz. 18:30 odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze rady Rodziców. 

Wszystkie ważne wydarzenia są zamieszczone w module mobidziennika: kalendarz.

Leszek Bernaczyk

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W CZTERNASTCE.

1 września 2020 r. odbyła się inauguracja nowego 2020/2021 roku szkolnego.  Uroczystość przygotowana i poprowadzona była przez klasę II GD FIT. 

Uczniowie spotkanie w szkole zaczęli od zebrań, zgodnie z wytycznymi i zasadami bezpieczeństwa, na których zostały wręczone nagrody zeszłorocznym laureatom:

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego :• 9:00 – klasy II liceum trzyletniego• 10:00 – klasy II liceum czteroletniego• 11:00 – klasy III• 12:00 – klasy I

Nowością w szkole jest utworzenie klasy pierwszej dla obcokrajowców.

Wszystkim życzymy wielu sukcesów oraz zapału w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Michał Grabarek

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego: 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021: 1 września 2020:

  • 9:00 – klasy II liceum trzyletniego
  • 10:00 – klasy II liceum czteroletniego
  • 11:00 – klasy III
  • 12:00 – klasy I

Zapraszamy

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Leszek Bernaczyk

Giganci Programowania 7. edycja Koduj z Gigantami już we wrześniu!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w darmowych warsztatach programowania!

W Poznaniu warsztaty odbędą się w terminie 19 – 20 września (Poznań ul.Towarowa 35 19-20.09.2020). Z uwagi na wyjątkową sytuację wywołaną pandemią koronawirusa, oprócz warsztatów stacjonarnych, przewidziane są interaktywne zajęcia online w małych grupach.

HARMONOGRAM.pdf

Honorowe patronaty nad akcją objęli włodarze wszystkich miast, w których wydarzenie będzie się odbywać, również prezydent miasta Poznania.

“Koduj z Gigantami” to wydarzenie o charakterze edukacyjnym, które jest doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o programowaniu i lepszego startu w przyszłość, a także bardziej świadomego korzystania z nowych technologii.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest indywidualna rejestracja uczestników. Zapisów będzie można dokonywać od 1 września poprzez stronę: https://www.kodujzgigantami.pl/

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO LICEUM

Kandydaci zakwalifikowani do XIV LO są zobowiązani do złożenia w terminie od 13 do 18 sierpnia br., w godzinach 9.00–15.00, następujących dokumentów:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– karty zdrowia,
– dwóch fotografii opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenia dotyczącego uczestniczenia w zajęciach religii i/lub etyki (druk do pobrania tutaj