Konkursy

FINAŁ KONKURSU

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną informujemy, iż finał konkursu odbędzie się  w formie online na platformie „Testportal” w terminie podanym w harmonogramie.  Szczegółowe informacje dotyczące technicznych warunków przeprowadzenia konkursu trafią bezpośrednio do zainteresowanych opiekunów i uczestników konkursu w wiadomości mailowej.

 

                                                                                   Organizatorzy konkursu

 

ZAPROSZENIE 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Konkurs adresowany jest do uczniów kas 6 – 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Od uczestników konkursu oczekujemy:

  • wiadomości i umiejętności rozwiązywania problemów związanych z następującymi zagadnieniami: energia wiatru, wody, słoneczna, geotermalna, biomasy,
  • umiejętności analizowania obserwowanych zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych i geograficznych związanych z energią odnawialną
  • znajomości zasad zrównoważonego rozwoju

Organizatorami konkursu jest Zespół Przyrodniczy XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

  • Patronami konkursu są:
  • Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  • Rada Osiedla Rataje

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów!

Informację wytworzyła Anna Arndt