Szkolny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU.

Rok szkolny 2016 / 2017

Zachęcamy całą społeczność uczniowską i absolwentów do udziału w Szkolnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Turniej rozegrany będzie osobno dla uczniów i osobno dla absolwentów.

Zgłoszenia do turnieju prosimy kierować do nauczycieli wychowania fizycznego do dnia 26 stycznia 2017 roku. Zgłoszenie, to lista uczniów (klasa, imię i nazwisko), absolwentów (imię i nazwisko, nazwa oraz rocznik uczęszczania do szkoły).
Mecze dla uczniów rozgrywane będą w środy o godzinie 15:30, dla absolwentów do uzgodnienia (środa, czwartek, godzina 15:30).
Jeśli zgłoszą się mniej niż trzy zespoły absolwentów, wówczas Turniej dla absolwentów odbędzie się po meczu finałowym uczniów XIV LO. Termin meczu finałowego Turnieju o Puchar Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego podamy po rozegraniu II etapu.
Pierwszy mecz turniejowy rozpocznie się w 15 lutego o godzinie 15:30 i rozgrywany będzie w każdą środę o tej samej godzinie aż do jego zakończenia.
Regulamin turnieju:
1. Turniej rozgrywany będzie w sali gimnastycznej XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
2. Drużyna składa się z przynajmniej 8 uczniów danej klasy lub absolwentów XIV LO (nieobowiązkowo z klasy)
3. Obowiązkowo 3 dziewczyny na boisku podczas meczu – dotyczy uczniów i absolwentów
4. Turniej rozgrywany systemem pucharowym po wcześniejszym losowaniu kolejności miejsc
5. Gramy do 2 wygranych setów, do 25 punktów w secie
6. Wysokość siatki 2,35 m
7. Organizator wyklucza zmianę terminu rozegrania meczu, chyba że, w podanym terminie odbywać się będzie uroczystość szkolna lub inna okoliczność wykluczająca salę gimnastyczną lub choroba nauczyciela
8. Zespół, który nie stawi się w wyznaczonym terminie na mecz, przegrywa walkowerem
9. Mecze sędziować będą nauczyciele wychowania fizycznego.
10. Nagrody: I miejsce otrzyma „przechodni puchar”, dyplomy dla całej drużyny, nagrody rzeczowe oraz tort; II miejsce: dyplomy dla całej drużyny, nagrody rzeczowe; III miejsce: dyplomy dla całej drużyny, nagrody rzeczowe.
Dla każdej drużyny, która weźmie udział w turnieju, przewidziana jest nagroda pocieszenia.

Tak było w roku 2015/2016 http://Antoni2006.edu.glogster.com/my-glog

 

Szkolny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, rok szkolny 2015/2016

Tekst opracowała Ewa Lambryczak