IV dzień wirtualnej wymiany uczniowskiej na Litwie w ramach projektu Erasmus+

Temat dzisiejszego spotkania to „Dziedzictwo kulturowe Litwy”.
Dzisiaj zostaliśmy wirtualnie oprowadzeni po ważnych kulturowo, krajobrazowo, historycznie miejscach na Litwie. Poznaliśmy miejsca szczególnie bliskie kolegom i koleżankom z projektu, którzy zamieszkują region Vilnius i Trakai. Na podstawie filmu i prezentacji udzielaliśmy odpowiedzi na pytania poprzez Kahoot i prawda lub fałsz. Vilnius jest pięknym i z pewnością wartym odwiedzenia miastem.