V dzień wirtualnej wymiany uczniowskiej na Litwie w ramach projektu Erasmus+

BIZNES! Zagadnienie, z którym dziś się zmierzyliśmy. Podzieleni na kilkunastuosobowe grupy, próbowaliśmy wejść w tajniki prowadzenia działalności. Poprzez wspólną dyskusję, staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie: Co ludzie powinni robić, aby odnosić sukcesy w biznesie? Wymieniając się swoimi myślami i poglądami, omówiliśmy także jakie zagrożenia są związane z rozpoczęciem nowej działalności. Burza mózgów, której towarzyszyła, jak zwykle świetna i przyjazna atmosfera, dała wiele wskazówek oraz impuls do bycia kreatywnym.