Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

2023/2024

Podstawa prawna:

Art. 44b ust 8. USTAWY  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwana dalej ustawą. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Pozostałe informacje o ocenianiu dla rodziców i uczniów, wymagane w/w ustawie znajdują się w § 38 – 50 statutu szkoły

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Wymagania edukacyjne

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

 

Klasa I

 

 

Klasa II

 

 

 

Klasa III

 

 

Klasa IV

 

 

podstawowy

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

1.              

 

Język polski

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

2.              

 

Język angielski

 

Otwórz

 

Otwórz

3.              

 

Język niemiecki

 

Otwórz

4.              

 

Język rosyjski

 

Otwórz

5.              

Język hiszpański

 

Otwórz

6.              

 

Historia

 

 Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

 Otwórz

Otwórz

 Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

7.              

Historia i teraźniejszość

Otwórz

 

 

Otwórz

 

 

 

 

 

Otwórz

8.              

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

9.              

Wiedza o kulturze

 

 

 

 

10.          

Matematyka

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

 

Otwórz

11.          

Fizyka

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

12.          

Chemia

1a,b,e,f,g,h,i,j,k

Otwórz

1c

Otwórz

1d

Otwórz

2aa,ar,be

Otwórz

2c

Otwórz

2d

Otwórz

3a,b,d

Otwórz

3c

Otwórz

 

4c

Otwórz

Otwórz

13.          

Biologia

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

14.          

Geografia

Otwórz

 Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

15.          

Podstawy przedsiębiorczości

 

Otwórz

Otwórz

16.          

Historia sztuki

Otwórz

Otwórz

17.          

Informatyka

 

 

 

 Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Klasy p. Olejnika

Otwórz

18.          

Wychowanie fizyczne

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

19.          

Edukacja dla bezpieczeństwa

Otwórz

 

 

 

Otwórz

20.          

Plastyka

Otwórz

 

 

 

Otwórz

21.          

Przyroda (U)

 

 

 

 

Otwórz

22.          

Przedsiębiorczość

Otwórz

 

 

 

Otwórz

23.          

Trening personalny z elementami dietetyki (U)

Otwórz

 

 

Otwórz

24.          

Elementy chemii żywności (U)

 

 

3d

Otwórz

 

Otwórz

25.          

Lekcje rysunku i malarstwa (U)

 

 

26.          

Filozofia

 

 

 

 

Otwórz

27.          

Statystyka

 

 

Otwórz

 

Otwórz

28.          

Elementy psychologii

Otwórz

 

29.          

Religia

Otwórz

Otwórz

30.          

Etyka

Otwórz

Otwórz

31.          

Muzyka

Otwórz

Otwórz