Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

2020/2021

Podstawa prawna:

Art. 44b ust 8. USTAWY  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwana dalej ustawą. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Pozostałe informacje o ocenianiu dla rodziców i uczniów, wymagane w/w ustawie znajdują się w § 38 – 50 statutu szkoły

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

 

Wymagania edukacyjne

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

 

Klasa I

ponadpodstawowa

 

Klasa II

ponadpodstawowa

 

 

Klasa II

ponadgimnazjalna

 

Klasa III

ponadgimnazjalna

 

podstawowy

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

1.              

 

Język polski

1a  Otwórz

1b Otwórz

1c Otwórz
1d Otwórz

2a  Otwórz1   Otwórz2

2b Otwórz1   Otwórz2

2c Otwórz1   Otwórz2

2d Otwórz1   Otwórz2

2e Otwórz1   Otwórz2

2f Otwórz1   Otwórz2

2a  Otwórz

2b Otwórz

2c  Otwórz

2d  Otwórz

2e Otwórz

3ab  Otwórz

3c   Otwórz

3de  Otwórz

3f   Otwórz

 

Otwórz

2.              

 

Język angielski

 

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

 

Otwórz

3.              

 

Język niemiecki

 

Otwórz

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

4.              

 

Język rosyjski

 

Otwórz

Otwórz

Otwórz

 

Otwórz

Otwórz

5.              

Język hiszpański

 

Otwórz

 

Otwórz

6.              

 

Historia

1bcdp Otwórz

1a otwórz?

 

2bcde Otwórz

 

 

 

 

2a Otwórz

 

3a Otwórz

 

 

Otwórz

7.              

 

Wiedza o społeczeństwie

1bcdp Otwórz

1a Otwórz

2bcde  Otwórz

2ab Otwórz

 

2ab Otwórz

 

3abde Otwórz

 

 

Otwórz

8.              

Wiedza o kulturze

otwórz?

 

 

otwórz?

9.              

Matematyka

1 acdp Otwórz

1b  Otwórz

2abcd  Otwórz

2ef  Otwórz  

2abcd   Otwórz

2e Otwórz  

3abcdef Otwórz

Otwórz

10.          

Fizyka

 

1abcdp  Otwórz

 

 

 

 

2abcde Otwórz

2f  Otwórz  

 

2e  Otwórz  

 

Otwórz

11.          

Chemia

1abdp  Otwórz

1c Otwórz

2abdef Otwórz

2c  Otwórz  

2c    Otwórz

3c  Otwórz

Otwórz

12.          

Biologia

1abp  Otwórz

 

 

1cd Otwórz

2abef  Otwórz

2cd  Otwórz

2d  Otwórz

3e  Otwórz

 

Otwórz

13.          

Geografia

1abcp  Otwórz

 

1bd  Otwórz

 

2abcf  Otwórz

2de  Otwórz

 

2bd  Otwórz

 

3def Otwórz

Otwórz

14.          

Podstawy przedsiębiorczości

 

2abcdef  Otwórz

Otwórz

Otwórz

15.          

Historia sztuki

 

 

Otwórz

16.          

Informatyka

1c   Otwórz

2c   Otwórz

2f   Otwórz

2e Otwórz

Otwórz

17.          

Wychowanie fizyczne

otwórz?

otwórz?

otwórz?

otwórz?

otwórz?

18.          

Edukacja dla bezpieczeństwa

Otwórz

 

 

Otwórz

19.          

Filozofia

20.          

Plastyka

Otwórz

 

Otwórz

21.          

Przyroda (U)

 

 

2a  Otwórz

3ab  Otwórz

Otwórz

22.          

 

Historia i społeczeństwo (U)

 

 

2bcde  Otwórz

 

3bcdef  Otwórz

 

 

Otwórz

23.          

Podstawy pedagogiki (U)

 

 

2b otwórz?

3b otwórz?

otwórz?

24.          

Geograficzne atrakcje Polski (U)

 

 

3e  Otwórz

Otwórz

25.          

Historyczne atrakcje Polski (U)

 

 

2de otwórz?

 

otwórz?

26.          

Edukacja europejska (U)

 

2b   Otwórz

 

   ?

27.          

Elementy socjologii(U)

 

2a  Otwórz

 

Otwórz

28.          

Podstawy dietetyki (U)

 

2  Otwórz

 

otwórz?

29.          

Trening personalny(U)

Z elementami dietetyki

1d  Otwórz

Z elementami dietetyki

2d  Otwórz

2  Otwórz

 

otwórz?

30.          

Elementy chemii żywności (U)

 

 

31.          

Lekcje rysunku i malarstwa (U)

 

otwórz?

32.          

Elementy biofizyki (U)

 

33.          

Elementy dziennikarstwa (U)

 

3  Otwórz

34.          

Język angielski w zawodach medycznych (U)

 

2c ?

3c ?

35.          

Ratownictwo medyczne (U)

 

2c ?

36.          

Religia

Otwórz

Otwórz

37.          

Etyka

otwórz?

otwórz?