Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

2019/2020

Podstawa prawna:

Art. 44b ust 8. USTAWY  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwana dalej ustawą. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Pozostałe informacje o ocenianiu dla rodziców i uczniów, wymagane w/w ustawie znajdują się w § 38 – 50 statutu szkoły

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

 

Wymagania edukacyjne

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

 

Klasa I

ponadpodstawowa

 

Klasa I

ponadgimnazjalna

 

 

Klasa II

ponadgimnazjalna

 

Klasa III

ponadgimnazjalna

 

podstawowy

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

 

podstawowy

 

rozszerzony

1.              

 

Język polski

1a otwórz

1b otwórz

1c otwórz
1d otwórz

1e otwórz

1f otwórz

1a otwórz

1b otwórz

1c otwórz

1d otwórz

1e otwórz

2ab  otwórz

2c   otwórz

2de  otwórz

2f  otwórz

3ab  otwórz

3c   otwórz

3de  otwórz

3f   otwórz

 

otwórz

2.              

 

Język angielski

 

1a otwórz

1b otwórz

1c otwórz

1d otwórz

1e otwórz

1f otwórz

1a otwórz

1b otwórz

1c otwórz

1d otwórz

1e otwórz

2ab otwórz

2c otwórz

2de otwórz

2f  otwórz

 

3ab otwórz

3c otwórz

3de otwórz

3f otwórz

 

otwórz

3.              

 

Język niemiecki

 

1a otwórz

1b otwórz

1c otwórz

1d otwórz

1e otwórz

1f otwórz

1a otwórz

1b otwórz

1c otwórz

1d otwórz

1e otwórz

2ab otwórz

2c otwórz

2de otwórz

2f otwórz

3ab otwórz

3c otwórz

3de otwórz

3f otwórz

 

otwórz

4.              

 

Język rosyjski

 

1a otwórz

 

1c otwórz

1d otwórz

1e otwórz

1f otwórz

1a otwórz

1b otwórz

1c otwórz

1d otwórz

1e otwórz

2ab otwórz

2c otwórz

2de otwórz

2f otwórz

3ab otwórz

3c otwórz

3de otwórz

3f otwórz

 

otwórz

5.              

 

Historia

1 bcdef otwórz

1a otwórz

 

1abcde otwórz

 

 

 

 

2ab otwórz

 

3a otwórz

 

 

otwórz

6.              

 

Wiedza o społeczeństwie

1bcdef otwórz

 

1abcde  otwórz

 

2bd otwórz

 

3be otwórz

 

 

otwórz

7.              

Wiedza o kulturze

otwórz

 

 

otwórz

8.              

Matematyka

1 abcd otwórz

1 ef

otwórz

otwórz

1e otwórz  

otwórz

otwórz

otwórz

9.              

Fizyka

 

otwórz

 

 

1f otwórz

 

otwórz

 

 

otwórz

10.          

Chemia

otwórz

1c otwórz

otwórz

2c otwórz

3c otwórz

otwórz

11.          

Biologia

1a otwórz

1b otwórz

1e otwórz

1f otwórz

 

1cd otwórz

1a otwórz

1b otwórz

1c otwórz

1d otwórz

1e otwórz

2e otwórz

2cf otwórz

3d otwórz

3f otwórz

3c otwórz

 

otwórz

12.          

Geografia

 

otwórz

 otwórz

otwórz

13.          

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

otwórz

14.          

Historia sztuki

 

 

otwórz

15.          

Informatyka

1c otwórz

1f otwórz

1b otwórz

otwórz

16.          

Wychowanie fizyczne

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz

otwórz

17.          

Edukacja dla bezpieczeństwa

otwórz

otwórz

 

 

18.          

Filozofia

1acd otwórz

 

otwórz

19.          

Plastyka

otwórz

 

otwórz

20.          

Przyroda (U)

 

 

3a otwórz

otwórz

21.          

 

Historia i społeczeństwo (U)

 

 

2c otwórz

2de otwórz

2f otwórz

 

3b otwórz

3c otwórz

3de otwórz

3f  otwórz

 

otwórz

22.          

Podstawy pedagogiki (U)

 

 

2b otwórz

3b otwórz

otwórz

23.          

Geograficzne atrakcje Polski (U)

 

 

 

24.          

Historyczne atrakcje Polski (U)

 

 

2de otwórz

 

otwórz

25.          

Edukacja europejska (U)

 

 

 

26.          

Elementy socjologii(U)

 

1b  otwórz

2b otwórz

 

otwórz

27.          

Podstawy dietetyki (U)

 

2ef otwórz

 

otwórz

28.          

Trening personalny(U)

  Z elementami dietetyki

1d otwórz

2ef otwórz

 

otwórz

otwórz

(z el.dietetyki)

29.          

Elementy chemii żywności (U)

 

2f

 

30.          

Lekcje rysunku i malarstwa (U)

 

otwórz

31.          

Elementy biofizyki (U)

 

32.          

Religia

 

33.          

Etyka

otwórz

otwórz